Total Onslaught - Dutch
201NL - Zo maar een man?
Added: 20th April 2015
Views: 3643
Comments: 0
Is Jezus God? Wat zegt de bijbel over zijn identiteit? Er zijn tientallen profetieën bestaan over de Messias in het Oude Testament. Deze zijn stuk voor stuk vervuld in Jezus Christus. De kans dat een dergelijk groot aantal profetieën door één mens vervuld kan worden, is onmetelijk klein. In het bijzonder wordt ingegaan op de 70-wekenprofetie uit het boek Daniël (H.9). De studie van deze profetie is door veel theologen vervloekt. Die niet willen erkennen dat Jezus de Messias is. Bestudeer di...

202NL - Waar Jezus wandelde
Added: 20th April 2015
Views: 2957
Comments: 0
203NL - Een Advocaat voor onze tijd
Added: 20th April 2015
Views: 3040
Comments: 0
Het heiligdom is een van de grote typologische aspecten van de bijbel. Elk aspect van het heiligdom verwijst naar het dienstwerk van de Messias en het verlossingsplan. In deze lezing wordt de belangrijkheid en de betekenis van elk onderdeel in het heiligdom uitgelegd. Walter Veith legt ook uit de verschillen tussen de Tien geboden en de ceremoniële wet. Tenslotte worden de Joodse feesten behandeld en hun betekenis voor het heden.

204NL - In de nevelen van de tijd
Added: 20th April 2015
Views: 3206
Comments: 0
In Daniel 2 heeft koning Nebukadnezar een droom waarbij hij een groot standbeeld ziet. De droom openbaart de geschiedenis van de wereld tot aan de eindtijd. De details van deze visie toont dat we ons bevinden in de stroom der tijd en welke gebeurte-nissen op aarde zullen gaan plaatsvinden.

205NL - De man achter het masker
Added: 20th April 2015
Views: 3250
Comments: 0
Wie is de Antichrist? Wanneer zegt de Bijbel dat de Antichrist op de aarde zal komen? Alleen de Bijbel wordt gebruikt om de Antichrist te identificeren. De macht van de kleine horen in Daniel 7, met zijn 12 identificerende kenmerken wijst naar de enige die zich kan kwalificeren als Antichrist.

206NL - De openbaring van Jezus Christus
Added: 20th April 2015
Views: 2954
Comments: 0
Deze lezing introduceert het boek Openbaring en zijn schrijver. Het is een uiteen-zetting van Openbaring 1, vers voor vers die de goddelijkheid van Christus aangeeft en de grote strijd tussen goed en kwaad. Het voert ons terug naar de tijd van de oude culturen helemaal tot vandaag de dag, waarbij aangetoond wordt dat de afval van de waarheid in het verleden zijn spiegelbeeld heeft in het heden.

207NL - De zeven gemeenten
Added: 20th April 2015
Views: 3193
Comments: 0
Hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring behandelen de zeven gemeenten, gelegen in Klein-Azië, tot wie Jezus het woord richt. Jezus’ woorden zijn niet slechts gericht zijn tot de gemeentes van die tijd, maar ze geven de toestand van de kerk weer in de loop van de geschiedenis.

208NL - De zeven zegels
Added: 20th April 2015
Views: 2917
Comments: 0
Deze presentatie over Openbaring 4 en 7 toont de strijd aan aangaande het evangelie en verklaart de historische betekenis van de zeven zegels en hun interpretatie. Het is een fascinerend verhaal van de strijd tussen licht en duisternis die uitloopt op de laatste strijd en de redding door alleen Jezus Christus.

209NL - Wanneer bazuinen klinken
Added: 20th April 2015
Views: 3109
Comments: 0
210NL - Het beest uit de afgrond
Added: 20th April 2015
Views: 3372
Comments: 0
In Openbaring 11 staat een beest op uit de diepten. De valse wereld bedreigt de wereld van licht. De DVD openbaart de profetische betekenis van de Franse Revolutie en portretteert aspecten van het koninkrijk van de duisternis dat Satan op de aarde wil vestigen. De duisternis zal direct onze levens vandaag beïnvloeden. Dit maakt dat deze DVD zeer belangrijk is om hedendaagse gebeurtenissen te kunnen begrijpen.

-