Total Transformation - Dutch
1001NL - Mede afhankelijkheid de onzelfzuchtige planeet
Added: 6th April 2015
Views: 3106
Comments: 0
Deze presentatie behandelt de harmonie en de wederzijdse en onderlinge afhankelijkheid in de natuurlijke wereld. Omdat de natuurlijke wereld een lesboek is over het karakter van God, moeten de principes die wij hieruit leren ook op onszelf toepassen, alsmede ook op de kerk.

1002NL - Jij bent van Mij
Added: 6th April 2015
Views: 2616
Comments: 0
Dit is een duik in de typologische vaststelling dat God het eigendomsrecht claimt over ons door de schepping en de verlossing. Deze typologie van eigendom is typologisch zichtbaar in de levens van de patriarchen. Erkenning van het eigendom vereist een commitment en een transformatie in onze stereotype benadering van de aanbidding van God. Een meer intieme kennis van Gods’ wil in ons leven zal leiden tot een nauwere omgang met Hem. Bestudeer het leven van Abraham als een model voor onze relati...

1003NL - 1844 in Type en Antitype
Added: 6th April 2015
Views: 2840
Comments: 0
De geschiedenis van de kinderen van Israel, in het bijzonder de exodus beweging en de verovering van Kanaan, dient als een type voor de kerk van het overblijfsel die een vergelijkbare roep uit Egypte en Babylon ervaart en doorloopt wederom dezelfde ervaringen als de kinderen van Israel. Deze lessen voor ons zijn getrouw opgetekend in het Oude Testament als een waarschuwing. Deze typologische studie vergelijkt het oude Israel van God met dat van de Adventbeweging die de mensen uit de werel...

1004NL - 1888 Aan de Grenzen van Kanaän
Added: 6th April 2015
Views: 2843
Comments: 0
Deze typologische studie vergelijkt de ervaring van de kinderen van Israel toen ze aan de grens van Kanaän stonden en op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan, net zoals dat het geval was met de Adventbeweging in 1888. Het falen van het volk Israel om Kanaän binnen te gaan werd nagedaan door het anti-typische Israel. Helaas is het antitype altijd groter dan het type en de ervaring van de Adventbeweging bewijst dit fenomeen overduidelijk. Parallellen tussen Kaleb en Jozua en de geb...

1005NL - Geen tijd voor rebellie
Added: 6th April 2015
Views: 2925
Comments: 0
Zoals de kinderen van Israel de opstand van Korah ervaarden met al zijn verwikkelingen, afvalligheid, veranderingen van de leer en de neiging om terug te willen naar Egypte, zo ervaarde het antitypische Israel een vergelijkbare geschiedenis. Als we teruggaan naar de voetstappen van Israel in type en antitype krijgen we een duidelijker beeld van waar we staan in de stroom van de geschiedenis. We krijgen ok een duidelijker beeld van de problemen waarop we alert moeten zijn en de methode van het...

1006NL - Alleen dit manna
Added: 6th April 2015
Views: 3240
Comments: 0
De gezondheidsboodschap in relatie tot ons geestelijk welzijn. De typologie van het hemelse brood in zijn fysieke en spirituele dimensie dient als een lesbooek voor de kinderen van God tot aan de eindtijd. Opstand tegen de richtlijnen van God bracht pijn, ellende en fysiek en mentaal lijden. Hetzelfde geldt voor het antitype. De lezing vergelijkt Gods grote eindtijdboodschap zoals dat is beschreven in de levens van het oude Israel en in eindtijdprofeten zoals Daniel en Johannes de Doper die b...

1007NL - Look and Live: Kijk en Leef
Added: 6th April 2015
Views: 2688
Comments: 0
Herleef de ervaring van de kinderen van Israel toen zij Edom omsingelden. Het medicijn tegen de zonde, de slang op een stok die door Mozes omhoog werd gehouden, is de grote boodschap van rechtvaardiging door geloof. Zonder het probleem van de zaligmaking te begrijpen is er geen geschiktheid om het land Kanaän binnen te gaan. God zal zijn boodschap terugbrengen naar Zijn volk totdat zij de beker leegdrinken omdat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen hen die gered willen worden door hu...

1008NL - Baäl-Peor
Added: 6th April 2015
Views: 2859
Comments: 0
Aan de grens van Kanaan werd een van de meest trieste hoofdstukken geschreven van de kinderen van Israel. Is het zelfs in de verste verte mogelijk dat er een antitypische vorm kan zijn van deze gebeurtenis die in de toekomst zal plaatsvinden? Net zoals het oude Israel eerst waarnam, toen deelnam en toen in het kamp van Baäl-aanbidding werd gebracht, evenzo zal het antitypische Israel per analogie dezelfde ervaring ondergaan. Zoals het oude Israel moest worden gezuiverd van zijn Baäl-aanbiddin...

1009NL - Laodicea: de doordringende blik
Added: 6th April 2015
Views: 3103
Comments: 0
De boodschap van Laodicea beschrijft de werkelijke toestand van het volk van God. De boodschap is van toepassing op de eindtijdkerk van God en op ieder van ons individueel. We hebben altijd de neiging om de toepassing van deze boodschap buiten onszelf te zoeken, terwijl de boodschap heel persoonlijk is. De boodschap vertelt ons de ware toestand van ons hart: geestelijke blindheid en armoede. Beroofd van de gerechtigheid van God, moeten we goud kopen dat gelouterd is in het vuur, iets wat de m...

1010NL - Ben ik mijn broeders hoeder?
Added: 6th April 2015
Views: 3239
Comments: 0
In een kerk die qua leer, geestelijk en emotioneel verdeeld is, is het soms erg moeilijk om te voldoen aan de broederlijke liefde. Toch is de kerk de bruid die Christus uit­koos en waarvan Hij heeft besloten om haar lief te hebben. Het is gemakkelijk om de waar­heid lief te hebben, om Christus lief te hebben en geboeid door het verlossings­plan. Het is veel moeilijker om Gods volk lief te hebben, maar dit is precies wat we leren vanuit de Bijbel. In deze lezing leren we hoe Christus nog een s...

-