Repairing the Breach - Bulgarian
271BG - И ще Го наречеш Исус
Added: 6th February 2014
Views: 2175
Comments: 0
Лекцията е за централната роля на Христос в спасителния план. Невъзможно е да се направи компромис, като Той бъде поставен встрани от процеса на възстановяване на връзката между човека и Бога. Затова религиозните движения, които се стремят да се свържат с Бог чрез други средства, не влизат през вратата, а по други начини. Това е в противоречие с най-ясните учения на Библията. Нещо повече, в центъра на спасението е Христос и само чрез Него може да се придобие праведност. Човек не може да напра...

272BG - Северният цар част 1
Added: 6th February 2014
Views: 2158
Comments: 0
Тази лекция е библейско изучаване на Даниил 11 глава, като се очертават различните възможни тълкувания на картината, описана от пророка. DVD-то започва с обобщение на някои от историческите възгледи по отношение на Даниил 11 гл., които разглеждат пророчеството като паралел на Даниил 7 и 8 гл. Презентацията продължава с поглед върху главата в един по-широк контекст, намирайки определение на използваните символи, а именно кой е представен чрез северния цар и кой - чрез южния. Пророчеството бива...

273BG - Северният цар част 2
Added: 11th February 2014
Views: 1861
Comments: 0
Част 2 е изучаване на темата за южния цар, който се противопоставя на католицизма в края на времето, но също така се изследват и машинациите, използвани за създаването на условия, необходими за последната победа на северния цар. Тайните интриги на Наполеон, изграждането на фалшива система за поклонение и фалшива теология по отношение на антихриста, диспенсационализмът, създаването на еврейска държава и ционизмът - всичко това е коментирано. Зрителите ще бъдат изненадани да установят произхода...

274BG - Пожъната буря 1
Added: 11th February 2014
Views: 2825
Comments: 0
"Пожъната буря" част 1 повдига завесата пред тайните ходове на северния цар (папството), чрез които то цели пълен контрол над умовете на хората, за да постави целият свят в нозете си. Обръща се внимание както на средствата на сила, които се разгръщат в различните военни и тайни организации на Римокатолицизма, така и на тяхното участие в политическите аспекти на обществото. Силата на тези организации и връзките им с управителите на света демонстрират как Рим ще постигне в края целта си за свет...

275BG - Пожъната буря 2
Added: 23rd February 2015
Views: 2989
Comments: 0
Част 2 ни отвежда по целия път до настоящите събития на политическата и религиозната сцена. Задълбочено изследване на произхода на Билдербергската група разкрива, че корените й са същите като на други организации, захранващи коридорите на властта на Римокатолическата църква. Начинът, по който събитията се развиват, ни насочва към последните стихове на Даниил 11 гл. и ни показва тяхното цялостно изпълнение в наше време. Според окончателния анализ северният цар диктува морални ценности, които с...

276BG - Злато за мед
Added: 25th February 2015
Views: 2596
Comments: 0
В "Злато за мед" типологията във връзка със Соломон и с неговия син Ровоам бива разплетена по отношение на приложението й в днешния религиозен свят. Ровоам изработва щитове от мед, когато царят на Египет прибира като военна плячка щитовете от злато, направени от Соломон. Ровоам полага по-голяма грижа за медните щитове, отколкото е положил за златните, и по същия начин съвременният религиозен свят се задоволява със замяната на евангелието от злато с такова от мед. В тази лекция Уолтър Файт про...

278BG - Северният цар прегръща световните религии
Added: 11th February 2014
Views: 3038
Comments: 0
Едно евангелие, направено от мед, може лесно да бъде оформено според изискванията на междурелигиозния диалог. Хората жертват принципи, а дори и самата същност на спасението, за да прегърнат всички религии, независимо дали тези религии признават или отричат върховенството на Христос. На олтара, издигнат в името на съобразяването с тази поставена цел, по-конкретно трябва да бъде пожертвана божествената същност на Христос, за да бъдат прегърнати нехристиянските религии и за да бъдат доведени в с...

279BG - Основата на много поколения - 1 част
Added: 25th February 2015
Views: 2654
Comments: 0
Няма друга основа, на която може да бъде построена Христовата църква, освен самият Христос Исус. Но като световните религии се прегърнат в привиден съюз, Божият характер бива оклеветен и похулен. В тази лекция някои доктрини на католицизма като безсмъртието, ада, премахването на библейските здравни принципи и делата, които осуетяват служението на Христос, биват сравнени с учения на Корана, за да бъде показано, че тези две религии споделят еднакви принципи и еднакви доктрини, несъдържащи истин...

280BG - Основата на много поколения - 2 част
Added: 25th February 2015
Views: 2465
Comments: 0
Няма друга основа, на която може да бъде построена Христовата църква, освен самият Христос Исус. Но като световните религии се прегърнат в привиден съюз, Божият характер бива оклеветен и похулен. В тази лекция някои доктрини на католицизма като безсмъртието, ада, премахването на библейските здравни принципи и делата, които осуетяват служението на Христос, биват сравнени с учения на Корана, за да бъде показано, че тези две религии споделят еднакви принципи и еднакви доктрини, несъдържащи истин...

281BG - Изявление от небето
Added: 25th February 2015
Views: 2852
Comments: 0
"Изявление от небето" е историята на Исус. Това е разказът за Неговата власт, Неговата божественост, човешка същност, изкуплението, както и историята за великия спасителен план, който включва не само тази земя и цялото човечество, но и бъдещето на самото небе. Това е история за божествената намеса и за божествените вести, идващи от трона на небесата и насочващи хората към единственото име, чрез което могат да бъдат спасени. Отхвърлянето на тези най-висши небесни проповеди ще поведе по широкия...

-