Total Onslaught - Bulgarian
201BG - Просто един човек?
Added: 14th December 2012
Views: 4273
Comments: 0
In this video, Biblical evidence that Jesus is the Messiah is presented in multimedia format. The ancient prophecies are unravelled, particularly the prophecy in Daniel 9 on the seventy weeks which pinpoints the exact time of the Messiah's arrival on Earth. The study of this prophecy has even been cursed by some theologians who do not wish to acknowledge Jesus as the Messiah. Study the evidence revealed in this video and you make your own conclusions.

202BG - Where Jesus Walked
Added: 23rd January 2013
Views: 3534
Comments: 0
This video takes us on a journey through ancient Palestine retracing the steps of the Master and highlighting His great teachings, including the Sermon on the Mount, and key parables. The life and ministry of Christ, His birth, and death on the cross are portrayed in multimedia format in a though-provoking study. You will enjoy this look into the life of Christ.

205BG - Мъжът зад маската
Added: 14th December 2012
Views: 4041
Comments: 0
The Bible and the Bible alone are used to identify the Antichrist power. The little horn power of Daniel 7 with its twelve clear identifying features points to the only one who can qualify as Antichrist. Modern day deceptions regarding the little horn power, the doctrines of preterism (that the Antichrist existed in the past) and futurism(that the Antichrist will come in the future) are contrasted with the plain Biblical teachings. The word of God is sharper than a double-edged sword cutting ...

206BG - Откровението на Исус Христос
Added: 23rd February 2015
Views: 4515
Comments: 0
Тази лекция ни въвежда в книгата Откровение и неговия автор. Това е стих по стих обяснение на Откровение 1 глава подчертаваща божествеността на Христос и великата битка между доброто и злото. Това ни връща обратно към времето на древните култури чак до настоящето, и ни показва че отстъплението от истината в миналото намира своя огледален образ в настоящето....

207BG - Седемте църкви от Откровение
Added: 14th December 2012
Views: 3854
Comments: 0
A look at the prophetic interpretation of the seven churches of Revelation 2 & 3. In this video, we are taken on a sweep through the history of the Christian church, from the time of Christ through a time of spiritual declension and apostasy, a time of compromise and to a time of gospel restoration. These chapters set the stage for the unraveling of the great controversy between Christ and Satan.

208BG - Седемте печата
Added: 23rd February 2015
Views: 4831
Comments: 0
Това изложение на Откровение 4-7 показва битката заобикалящата Евангелието и обяснява историческото значение на седемте печата и тяхното тълкуване. Това е една завладяваща история за войната между светлината и тъмнината, кулминираща в окончателната атака на спасените в Христос....

209BG - При звука на тръбите
Added: 25th February 2015
Views: 4115
Comments: 0
Тръбите в Библията са предвестници на съд. Това проучване сравнява различни интерпретации на тръбите в Откровението, използвайки библейското тълкуване въз основа на структурата на книгата Откровение.

210BG - Звярът от бездната
Added: 23rd February 2015
Views: 4607
Comments: 0
В Откровение 11 глава, звяр е излязал от бездънната яма. Това видение предполага, че форма и структура се добавя към евангелието на лъжовно заплашване да ограби света на светлината. Това DVD разкрива пророческото значение на Френската революция и описва аспектите на царството на тъмнината които сатана желае да се установи на земята. Тази тъмнина директно ще се отрази на живота на всички живи днес, което прави това DVD важно за разбирането на настоящите световни събития....

215BG - Революции, тирани и войни
Added: 23rd February 2015
Views: 4526
Comments: 0
Възможно ли е силите на злото които работят зад кулисите за да се постигнат целта си да доведат до нов световен ред? Някой акценти дискутирани в това DVD са революциите от миналия век и кулминацията с възхода на САЩ, убийството на Кенеди и създаването на новия световен ред. Тази презентация включва и обсъждане на основните играчи в двете световни войни, йезуитите и тяхната роля във войните, масонството и неговата роля във войните, полулярните 33-то степен масони, фашизма и САЩ, както и на Ста...

216BG - Ислямската връзка
Added: 6th February 2014
Views: 4921
Comments: 0
Какво е произхода на исляма и какви са неговите цели? Как се отрази икуменизма и учението за спасение в Христос? Научете повече от това информационно видео. Ясна линия показва през историята, че реалността е по-изумителна от теорията. Тази презентация разглежда някои популярни ислямски лидери от миналото и настоящето, сравнява католицизма и исляма, и разглежда исляма и култа към Мери....

-