Genesis Conflict - Estonian
101ET - Maa ajas ja ruumis
Added: 2nd February 2012
Views: 2811
Comments: 0
Videos käsitletakse Suure Paugu teooriat ning selle võimalikkust. Esitatakse tõendid geoloogilise tulba katastroofilise päritolu kohta. Vaadeldakse tõendeid maakoorekihtide kiirest veealusest ladestumisest, kanjonite moodustumisest, erosiooni tunnustest ja puuduvatest kihtidest. Levinud vaade geoloogiale kõrvutatakse Piiblis leiduvaga, lastes vaatajal teha valik ühe või teise kasuks.

102ET - Ülemaailmne veeuputus
Added: 2nd February 2012
Views: 3991
Comments: 0
Tänapäeva teadus eitab üleilmset veeuputust, sest see hävitaks üldlevinud teooria fossiilikihtide järjestuse kujunemise kohta geoloogilises tulbas. Videos esitatakse tõendeid aga just sellisest ülemaailmsest fenomenist koos hämmastava videomaterjaliga kaasaegsetest katastroofidest. Arutletakse kivistunud metsade pärituolu teemal ning vaadeldakse tõendeid nende seotusest üleujutusega.

103ET - Jäljed kivististes
Added: 2nd February 2012
Views: 3790
Comments: 0
Videos arutletakse fossilide teemal. Võrreldakse fossiilide katastroofilise päritolu teooriat üldlevinud teooriaga pika aja jooksul toimuvast kivistumisest. Fossiilikihtide järjekorra kujunemise kohta esitatakse alternatiivseid mudeleid koos tõenditega kogu eluslooduse äkilise tekkimise kohta nn Kambriumi plahvatuse ajal. Käsitletakse dinosauruste päritolu ja nende kadumist. Esitatakse tõendeid erinevate eluvormide samaaegse ilmumise kohta. Neid tõendeid toetab ka Piibli mudel.

104ET - Kus valitsesid imetajad
Added: 2nd February 2012
Views: 2443
Comments: 0
Loengus käsitletakse jääaegu ning põhjuseid, miks imetajate fossiile leidub vaid geoloogilise tulba ülemistes kihtides. Samuti käsitletakse inimese arengut ning ajapiirangut Maa uuesti asustamisel pärast veeuputust.

105ET - Geenid arenguks
Added: 2nd February 2012
Views: 3568
Comments: 0
Darwinism and natural selection as models for the evolution of life are contrasted with origin by design. Biochemical evolution, speciation, and the origin of variety are presented in full multimedia format. This fascinating lecture includes examples of irreducible complexity, discusses the core of genetic problems involved in the evolutionary process, and is presented in simple terms so that even non-scientists can understand the principles involved.

106ET - Loomisest taastamiseni
Added: 2nd February 2012
Views: 2179
Comments: 0
Loengus käsitletakse sügavuti täiusliku maailma muutumist mittetäiuslikuks, surma ja liha söömise pärituolu, samuti biokeemilisi ja morfoloogilisi muutusi loomades. Darwin pidas parasiite ja liha söömist tõendiks evolutsioonist. Käesolevas videos arutletakse vastupidise stsenaariumi – täiusliku maailma langemise võimalikkust. Esitatakse jahmatavaid tõendeid piibelliku paradigma toetuseks.

107ET - Päev, mida mäletada
Added: 1st May 2012
Views: 3838
Comments: 0
Selles intrigeerivas loengus näidatakse, milline seos on loomisnädalal ja meie suhtel Loojaga. Loomisest otsitakse vastuseid küsimusetele: kes on Looja; mille poolest on loomise seitsmes päev oluline, ning mis mõju on sellel meie eludes täna; kas seitsmes päev oli juutide reegel või on see pärit Eedenist. Minnakse süvitsi hingamispäeva tähenduse seletamisega.

108ET - Labidas paljastab tõe
Added: 31st May 2012
Views: 3440
Comments: 0
Meid viiakse põnevale reisile läbi ajastute. Meile esitatakse arheoloogilisi leide ammu unustatud linnadest ning leide, mis tõendavad Piiblis kirjeldatud kuid müüdiks tembeldatud Egiptusest väljarände lugu.

-